11 mars 2013

Just do it, then do it again

Två närmare bilder som jag lovade, de är som sagt från Nelly
och priset var fyrtiofem euro.

1 kommentar: